ירידה ממסלול לאחר בחירת מסלול

כדי לרדת ממסלול לאחר בחירה יש להיכנס למסלול, 'אפשרויות נוספות' ולאחר מכן 'ביטול מסלול'