הוספת הערות אישיות לחבילות

לשליחים שאוהבים סדר ויעילות, ניתן להוסיף הערות לזיהוי החבילה לאחר בחירה ב'אמת איסוף'.
הערות יופיעו עם החבילה באפליקציה במהלך כל המסלול.