מידע בנושא מיסוי לשליחים שלא הציגו אישור רישום כעוסק ברשויות המס

שליח שסימן "אדם פרטי" במעמד ההרשמה, ינוכה לו מס במקור בשיעור של 30% שיועבר בשמו למס הכנסה. בהמשך יפורט כיצד ניתן להימנע מניכוי מס במקור ולקבל את התשלום במלואו (בהנחה שאישור ניכוי המס יעמוד על 0).

כל אזרח במדינת ישראל חייב בתשלום מס על הכנסתו. אם אדם הוא שכיר, המס מנוכה בתלוש המשכורת ובמידה ואדם הוא עצמאי, עליו לדאוג לתשלום המס בעצמו.

חובת המס היא של מקבל התשלום, אך החובה לנכות את המס, באופן מלא או חלקי, חלה על המשלם.

ניכוי מס במקור נועד להקטין את תופעת אי הדיווח למס הכנסה על הכנסות וקבלת תשלום וכתוצאה מכך לפגוע בהכנסות של המדינה.

החל משנת 2020 התחלנו לנכות 'מס במקור' באופן רוחבי לשליחים 'פרטיים' ב-GetPackage במסגרת רגולציה של ניכוי מס אשר חלה על החברות.

בדף "פרטי עוסק לקבלת התשלום" בעת בחירת סטטוס המע"מ באפליקציית השליח בתהליך ההרשמה.

 

גובה הסכום המנוכה מוצג בעמוד התשלומים באפליקציית השליח. אחת לשנה יישלח לשליחים ה'פרטיים' ב- GetPackage אישור על גובה המס שנוכה ושולם בשם השליח למס הכנסה.

שימו לב – בעזרת אישור זה, לאחר התייעצות עם יועץ מס או רואה חשבון, ניתן לבחון פניה למס הכנסה לקבלת החזר מס מלא או חלקי.

  • פתיחת תיק עצמאי וקבלת אישור ממס הכנסה שיקבע שלא צריך לנכות מס (או ניכוי בשיעור נמוך יותר).

    פתיחת תיק כעצמאי תאפשר לכם לנכות מהכנוסתיכם הוצואות מסויימות ("הוצאות מוכרות למס") וכך להקטין את המס לתשלום.

    לפני פתיחת תיק עצמאי מומלץ להתייעץ עם יועץ מס, רו"ח או לגשת ישירות לפקיד השומה, על מנת לבדוק איזה סוג תיק עצמאי כדאי לפתוח (פטור או מורשה). אחרי פתיחת התיק יש לעדכן את שירות הלקוחות במייל Support@GetPackage.com זאת כדי לשנות את פרטי חשבון השליח במערכת GetPackage לסטטוס 'עצמאי'.

לשליחת מסמכים ועדכון פרטיים אישיים, יש לשלוח מייל לכתובת:
support@getpackage.com