מידע בנושא מיסוי לשליחים שאינם עצמאיים

שליח שסימן "אדם פרטי" במעמד ההרשמה, ינוכה לו מס במקור בשיעור של 30% שיועבר בשמו למס הכנסה. בהמשך יפורט כיצד ניתן להימנע מניכוי מס במקור ולקבל את התשלום במלואו (בהנחה שאישור ניכוי המס יעמוד על 0). 

מה זה ניכוי מס במקור?

כל אזרח במדינת ישראל חייב בתשלום מס על הכנסתו. אם אדם הוא שכיר, המס מנוכה בתלוש המשכורת ובמידה ואינו שכיר עליו לדאוג לתשלום המס בעצמו.

היכן זה מופיע בתהליך ההרשמה?

בדף "פרטי עוסק לקבלת התשלום" בעת בחירת סטטוס המע"מ באפליקציית השליח, אושרה הצהרת השליח לאדם פרטי (שאינו עוסק).


היכן מוצג ניכוי המס באפליקצייה?

גובה הסכום המנוכה מוצג בעמוד התשלומים באפליקציית השליח. אחת לשנה יישלח לשליח על ידי GetPackage אישור על כל המס שנוכה ושולם בשמו למס הכנסה.

שים לב – בעזרת אישור זה, לאחר התייעצות עם יועץ מס או רואה חשבון, ניתן לבחון פניה למס הכנסה לקבלת החזר מס מלא או חלקי.

אילו אפשרויות עומדות בפניי כדי להימנע מניכוי מס, אם סימנתי "אדם פרטי" בטופס ההרשמה?

א. פתיחת תיק עצמאי  וקבלת אישור ממס הכנסה שיקבע שלא צריך לנכות מס (או שיעור נמוך יותר)

שים לב – פתיחת תיק כעצמאי תאפשר לשליח לנכות מהכנסתו הוצאות מסויימות ("הוצאות מוכרות למס") וכך להקטין את המס לתשלום.

לפני פתיחת תיק עצמאי מומלץ להתייעץ עם יועץ מס, רו"ח או לגשת ישירות לפקיד השומה, על מנת לבדוק איזה סוג תיק עצמאי לפתוח (פטור או מורשה). אחרי פתיחת התיק יש לעדכן את שירות הלקוחות במייל Couriers@getpackage.com לשינוי פרטי חשבון השליח במערכת GetPackage.

ב. הצטרפות לחברה מסוג "עצמאי שכיר" / "פרימיום שליחויות":

ניתן להצטרף ולהיות מועסקים של חברה שנותנת שירותים כמו אחת מהחברות שמובאות כאן לדוגמא:

1. עצמאי שכיר – עלון מידע וקישור להרשמה
2. פרימיום שליחויותעלון מידע נוסף

לאחר ההצטרפות לחברה הנ"ל, יש לשלוח למייל couirers@getpackage.com מסמך אישור מעסיק. בתום אימות מול החברה הרלוונטית יישלח מייל מפורט עם המידע לקראת משיכת היתרה.

חשוב לציין שאין לגטפאקג' שום קשר עסקי עם החברות הנ"ל, והן מוצגות אך ורק לצורך דוגמא. השליח יכול לבחור כל חברה אחרת כראות עיניו.


*הנוסח בלשון זכר לצורך נוחות אך מיועד לנשים וגברים כאחד!