מהי הטרדה מינית?


הטרדה מינית הינה למעשה אקט הנושא אופי מיני מובהק, בו אחד הצדדים מתנגד לו. תחת הטרדה מינית ניתן לכלול חיזורים בעלי אופי מיני ללא הסכמה, בקשות לביצוע יחסי מין שונים. כמו כן כל התנהגות מילולית ופיסית הנושאת אופי מיני תחסה תחת הגדרה זו.

אנו מעוניינים לטפח סביבת עבודה בטוחה ובריאה לכולם. מטרתנו היא להגן על עובדינו מפני התנהגות מינית לא רצויה ולא הולמת.

במקרה ואכן אירע מקרה של הטרדה מינית, ניתן להגיש תלונה בדף זה.  התלונה יכולה להיות מוגשת על ידי הנפגעת עצמה או אף על ידי אדם אחר שבא מטעמה.

קרה מקרה? ניתן לדווח על ידי מילוי הטופס מטה

שימו לב, הליך בירור התלונה ייעשה בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית. בירור התלונה ייעשה מוקדם ככל האפשר, תוך שמירה מרבית על פרטיותכם!

פרטי התלונה יישלוח ישירות לממונה הטרדות מיניות בחברה ותישמר דיסקרטיות מלאה תוך תקשורת אישית בלבד