מידע בנושא מיסוי לשליחים עצמאיים

שליח שסימן "עצמאי" (פטור או מורשה) במעמד ההרשמה, ינוכה לו מס בהתאם למסמך 'אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור' הכולל בתוכו את גובה המס שיש לנכות.
חברת GetPackage מפיקה בשמו של השליח את החשבונית/קבלה בהתאם לסטטוס ומתוכה מנכה את גובה המס המצוין באישור. הסכום המנוכה מועבר ישירות למס הכנסה. 

כל שליח בעל תיק עצמאי במס הכנסה ועובד עם אפליקציית GetPackage לשליחים, מחוייב באישור ל'ניהול ספרים וניכוי מס במקור' בגין מתן שירותים. בתוך אישור זה מצוין אחוז המס שיש לנכות מכל תשלום המועבר לשליח.

לבדיקת סטטוס ניהול ספרים וניכוי מס לחצו כאן

יש ליצור קשר עם רשויות המס או רואה חשבון, זאת כדי לברר את הסיבה להיעדר האישור.

לאחר קבלתו, יש לעדכן בהקדם אותנו ע"י שליחת מייל לכתובת Support@GetPackage.com תחת הכותרת – "צירוף אישור לניהול ספרים".

שימו לב כי שליחים עצמאיים ללא אישור זה לא יוכלו לקבל את כספם עד להצגת אישור 'ניהול ספרים'.

במעמד ההרשמה ובחלק "פרטי עוסק לקבלת התשלום" בעת בחירת סטטוס המע"מ באפליקציית השליח.

 

 

כל עצמאי מחוייב בהגשת דו"ח לרשויות המס אחת לשנה, בליווי רואה חושבון או פקיד שומה. 
במהלך חודש מרץ בכל שנה שליחים עצמאיים יקבלו מ-GetPackage מסמך המעיד על סך ניכוי המס שבוצע בשנה החולפת, עם מסמך זה ניתן לגשת לרואה חשבון לבדיקת זכאות להחזר חלקי מהניכוי שבוצע.