מדיניות פרטיות לשליחים בפלטפורמת GetPackage

מדיניות פרטיות

1. גט פאקג' אימצה מדיניות שמירת פרטיות. מדיניות הפרטיות שתחול בהתייחס לפעילותך, הינה כמופיע בתנאי השימוש בפלטפורמה, (בכתובת support@getpackage.com) המאומצים בדרך של הפנייה.

2. השליח מאשר בזאת לגט פאקג' לשמור במאגריה את המידע האישי וכן מסמכים שנמסרו לה על-ידו (עותק מתעודת הזהות, רישיון נהיגה ומסמכים אחרים) וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, בין היתר, מהסוגים הבאים: פרופיל השליח (הכולל, בין היתר, את שמו המלא, מספר לוחית הרישוי של כלי הרכב, התאריך בו הצטרף כשליח לגט פאקג', מספר הטלפון הנייד שלו ותמונתו); מידע תפעולי (לרבות מיקום גיאוגרפי בזמן שימוש במערכת, מיקום איסוף השליחויות, יעד השליחות, וזמני הנסיעה). כמו-כן, ייתכן והשיחות שיבצע השליח עם נציגי גט פאקג' תוקלטנה ותישמרנה במאגרי גט פאקג' וכך גם תמונות שיצלם ו/או ישלח השליח במסגרת השליחויות שיבצע.

3. גט פאקג' תשתמש במידע ששמרה כאמור לעיל לצרכי מתן השירותים למשתמשים ולשליחים באמצעות המערכת, וכן לצרכי יצירת קשר עם השליח ולצרכי בקרה, ומטרות סטטיסטיות. גט פאקג' שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המידע האישי הרלוונטי לצורך מתן השירותים, לצורך ביצוע עסקאות מכל סוג שהוא עם כל צד ג’, ועם הרשויות המוסמכות לבקשתן או ביוזמת גט פאקג', והכול ללא תשלום תמורה כלשהי לשליח.